Wnętrza Galerii Ethos

ETHOS należący do Kulczyk Silverstein Properties to obiekt otwarty na miasto, znacznie wykraczający poza ramy budynku biurowo-handlowego, dlategoz radością pełni funkcję mecenasa projektu Galeria ETHOS. W ramach tego przedsięwzięcia oddaje swoją przestrzeń najlepszym artystom z Polski i ze świata, promując sztukę wśród mieszkańców Warszawy, turystów i wszystkich zainteresowanych obcowaniem z arcydziełami. Jednocześnie przywraca należną rangę Placowi Trzech Krzyży, który łączy wszystkie funkcje miejskiego życia – biznesowe, administracyjne, sakralne, oświatowe, artystyczne i oferuje nieograniczone możliwości spędzania czasu. Tu biznes łączy się ze sztuką.