Wystawa Panoptikum

Wystawa pokazuje prace młodych artystek i artystów będących aktywnymi twórcami, wystawiającymi zarówno w komercyjnych galeriach jak i adaptowanych przez siebie przestrzeniach. Prezentacja obejmuje przeważnie ich najnowsze prace i ma charakter tzw. salonu. Daje to możliwość zapoznania się z młodą sztuką bez wiążącego kontekstu czy zamysłu kuratorskiego i ułatwia nawiązanie bezpośredniego kontaktu z obrazem lub obiektem.

Artyści znają się od wielu lat, często łączy ich doświadczenie wspólnych studiów, pracowni, wystaw, czy pracy zarobkowej. Mimo tych zażyłości oraz wspólnego medium, artyści prezentują różne postawy oraz zachowują odrębność i oryginalność. W gruncie rzeczy to co wiąże wszystkich uczestników to wnikliwa, penetrująca różne obszary lub zogniskowana, czuła lub krytyczna, poddająca się ciągłej ewolucji sztuka obserwacji.

Maryia Laikouskaya – ur. w 1987 r w Grodnie, z pochodzenia Białorusinka, dorastała w Warszawie. Studiowała malarstwo na warszawskiej ASP w pracowni Leona Tarasewicza.

Zajmuje się szeroko pojętym malarstwem, szczególnie muralami. Choć przez lata doskonaliła się w malarstwie realistycznym od jakiegoś czasu sięga po uproszczone, nieco graficzne formy oraz kontrastujące, wyszukane kolory.

Paweł Lubiński – ur.1986 w Warszawie. 2008‐2014 studia magisterskie na wydziale malarstwa Warszawskiej ASP. Dyplom w pracowni prof. Jarosława Modzelewskiego i pracowni fotografii prof. Mariusz Dąbrowski. Paweł Lubiński jest artystą wizualnym, który tworzy obrazy w technice olejnej. Inspiracje czerpie z obserwacji otoczenia oraz emocji jakie w nim budzi. Wariacje, które jego umysł wytwarza na temat otaczającej go rzeczywistości przelewa na płótno. Balansuje na granicy między tym co realne a wyobrażone, starając się uchwycić moment przejścia, który pogodziłby oba te światy.

Magda Magdziarz – ur. w 1987 r. w Warszawie. W 2013 r. obroniła dyplom z wyróżnieniem dziekańskim na Wydziale Malarstwa Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni prof. Jarosława Modzelewskiego. Magda Magdziarz w swoich pracach balansuję między zagadnieniami związanymi z psychofizjologią widzenia, a wątkami prywatnymi. Mechanika pracy oka jest dla niej punktem wyjścia do badań nad kolorem. W tym kontekście kluczowe są dla niej pojęcia komfortu i dyskomfortu. Przedstawione diagramy są konsekwencją uporządkowanych informacji na temat rzeczywistych zdarzeń, przypadków, incydentów oraz relacji.

Leszek Margasiński -ur.1986 w Warszawie. 2008‐2014 studia magisterskie na wydziale malarstwa Warszawskiej ASP. Dyplom w pracowni prof. Jarosława Modzelewskiego i pracowni Struktur Wizualnych prof. Jacka Dyrzyńskiego. Leszek Margasiński jest artystą wizualnym, posługującym się głównie językiem abstrakcji. Tworzy obrazy, witraże i niewielkie obiekty rzeźbiarskie. Inspiracje czerpie z natury i industrialnej architektury oraz cyfrowych usterek, błędów, szumów.

Denys Molerio – ur. 1988 w Hawanie, Kuba. Ukończył z wyróżnieniem Akademię Sztuk Pięknych San Alejandro w Hawanie (2005-2008). Następnie podjął studia jako stypendysta w Institute Superior of Arts ( ISA) w Hawanie (2009-2013). Jego prace stanowią dyskurs w dziedzinie portretu. Powtarzający się motyw chłodu, wielorakie elementy symboliczne, wszystko to podzielone zasłonami dymnymi, spoza których wyłania się istnienie. Jako całość obrazy symbolizują degradację, zestawienie popiołów i much krążących dookoła nierzeczywistych form.

Emilia Pietras– ur. w 1987 roku w Lublinie. W 2013 ukończyła Malarstwo w pracowni prof. Stanisława Baja  oraz specjalizację w pracowni Struktur Wizualnych u prof. Jacka Dyrzyńskiego na ASP w Warszawie. Tematem prac malarskich jest człowiek widziany okiem aparatu fotograficznego. Celem jest przedstawienie rzeczywistości po przez zrozumienie kontekstu uchwyconej sytuacji.

Michał Szudrawski – ur. 1986 w Warszawie. 1999-2005 – Nauka w Ogólnokształcącej Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie; 2005-2011 studia magisterskie na wydziale malarstwa Warszawskiej ASP. Dyplom w pracowni prof. Jarosława Modzelewskiego i pracowni Grafiki warsztatowej prof. Rafała Strenta, Głównym medium artystycznej ekspresji Michała Szudrawskiego jest malarstwo, co nie powstrzymuje go przed wchodzeniem w pole dalszego eksperymentu. W ostatnim cyklu prac „Sen o Kraju”, łączy zainteresowania symbolami i typografią z onirycznymi wizjami, tworząc notatki z obserwacji współczesnych przemian, tradycji i zachowań.

Paulina Włostowska – w 2012 roku ukończyła pracownię malarstwa profesora Jarosława Modzelewskiego na ASP w Warszawie. W trakcie studiów rezydentka Fundacji Bilbao Arte.

Interesuje ją potencjał obszaru architektury niezrealizowanej, która z różnych czynników zatrzymała się na etapie modelu- możliwości. Zarówno formy rzeźbiarskie, jak i te którymi posługuje się w swoim malarstwie, czerpią z analizy podobnych wątków tradycji modernistycznej.

Wernisaż: 19 lutego godz. 18.00

Wystawa

19 stycznia - 6 lutego

Kategoria

Wydarzenia, Wystawy